Интер Експо Център София

Интер Експо и Конгресен Център e единственият изложбен център в София. Състои се от 6 изложбени зали и офис сграда със семинарни зали.

Инсталирани материали:
Система за вакуумно покривно отводняване Geberit Pluvia