Delta Planet Варна

Първоначално построен като "Галерия Варна" търговския център променя името си на "Delta Planet".Сградата ще бъде с три подземни и три надземни етажа с обща разгъната застроена площ 100 000 кв.м. Предвижда се да бъде отворен през есента на 2018 година.

Инсталирани продукти:
Система за вакуумно покривно отводняване Geberit Pluvia