Помощ

Такъв монтаж не е възможен. Бутоните/активаторите на Geberit са разработени единствено и само за структурите за вграждане на Geberit.
Такъв монтаж не е възможен. Структурите за вграждане за тоалетна чиния на Geberit се комбинират с бутони по следните начини:
- структури Geberit Delta с бутони Delta
- структури Geberit Sigma с бутони Sigma
- структури Geberit Omega с бутони Omega
Geberit aксесоари  2 г.
Geberit aктиватори 5 г.
Geberit AquaClean (душ тоалетни) 2 г.
Geberit мебели за баня 2 г.
Geberit вани 2 г.
Geberit керамика 10 г.
Geberit вградени казанчета и монтажни елементи 10 г.
Geberit електронни компоненти 2 г.
Geberit външни казанчета АР123 и АР128 10 г.
Geberit външни казанчета АР110, 116 и АР117 5 г.
Geberit електронни системи за промиване на WC и писоари 2 г.
Geberit Monolith  10 г.
Geberit Monolith Plus (електроника) 2 г.
Geberit пневматични активатори с дистанционен монтаж 5 г.
Geberit пневматични смесителни батерии 2 г.
Geberit душ корито 2 г.
Geberit продукти от неръждаема стомана 2 г.
Geberit смесителни батерии 2 г.
Geberit електронни смесителни батерии 2 г.
Geberit Varicor продукти 2 г.
Geberit тоалетно седало и капак 2 г.
Geberit пълнещи и изпразващи механизми type 333, 340, 240 2 г.
Geberit пълнещи и изпразващи механизми type 360, 380, 290 5 г.
Най-високото качество е основен елемент от фирмената философия на Hansgrohe. Ето защо, те предлагат на своите клиенти петгодишна гаранция. Гаранционните условия са неизменна част от окомплектовката на всеки продукт.

 
Гаранционният срок на сешоари за ръце Dyson Airblade e 5 години.
За допълнителна информация какво покрива гаранцията, моля позвънете на: 02/968 11 11.
За продуктите на Geberit - 25 години
За продуктите на Hansgrohe  - 10 години
Инструкции за почистване
Вие сте избрали продукт на Geberit с висококачествена повърхност. Моля спазвайте следните инструкции за почистване, за да може вашият продукт да ви даде много години удоволствие.
Почистващите агенти, съдържащи хлор или киселини или такива, които са корозивни, абразивни или изпиращи могат да повредят повърхността.
Използвайте само леки почистващи препарати и вода.
  1. Почистете продукта с мека кърпа, напоена с вода.
  2. Изсушете продукта с мека кърпа.
Hansgrohe представят кратки препоръки за поддържане на блясъка и функцията на продуктите в дългосрочен план: 
 - да не се използват почистващи препарати, съдържащи хлороводородна киселина, мравчена киселина, хлорно избелващо средство или оцетна киселина, тъй като те могат да причинят значителни повреди;
 - да не се използват абразивни почистващи инструменти или устройства като шкурки;
 - почиствайте, като използвате предписаната доза почистващ агент и с максимално време на полагане върху продукта 10 минути;
 - когато почиствате със спрей, не пръскайте почистващия разтвор непосредствено върху продуктите на Hansgrohe, а върху почистващата кърпа;
 - след почистване, изплакнете обилно с чиста вода.
Сешоарът за ръце трябва да се почиства ежедневно.
Следвайте тези три лесни стъпки, за да сте сигурни, че устройството ще работи добре и ще остане хигиенично. 
Избършете всички повърхности и ​сензорните лещи с мека кърпа и неабразивен почистващ препарат. Особено внимание трябва да се обърне на уплътненията и страните на устройството.
Почиствайте редовно вентилационния отвор на основата.
Почиствайте пода и стената под и около устройството. Това може да се наложи по-редовно на места с висока степен на използване.
В съдомиялната машина се поставя само външния метален диск на душ питата. Пластмасовите и части не са подходящи за високите температури на програмата за почистване на машината. Точна процедура е илюстрирана в приложената инструкция за монтаж към окомплектовката на продукта.
Системата за вакуумно покривно отводняване позволява големи покривни площи да бъдат отводнени бързо, с по-малък брой покривни воронки и по-малък брой вертикални клонове.
Системата Geberit Pluvia използва височината на вертикалния клон за да се създаде отрицателно налягане (вакуум), което причинява засмукващ ефект. Когато системата се запълни изцяло, водата се ускорява под дйствието на гравитацията. Това ускорение създава негативно налягане в тръбата и създава засмукващия ефект. За тази цел, е необходимо да се предотврати навлизането на въздух в системата. Това се постига чрез правилно хидравлично оразмеряване на цялата система и специални воронки, ограничаващи навлизането на въздух.
Системата е подходяща за сгради с всякакво предназначение. За да е икономически ефективна е добре покривната площ да е поне 500м.
Всеки проект е уникален и следователно височината необходима за генериране на вакуум може да варира в зависимост от няколко фактора:
  • дължината на хоризонталния участък
  • сложността на трасето
  • количеството на оразмерителния дъжд
Не, след края на валежа, водата ще се източи от покрива и системата ще се изпразни. При по леки дъждове, системата не се запълва изцяло, а работи подобно на обикновеното гравитачно отводняване.
Плоските пoкриви и олуци трябва да се обслужват регулярно. Това включва почистване на листа, наноси и растения с цел да се избегне блокирането на воронката. Тази регулярна поддръжка се осъществява в съответствие с влияещата околна среда (климатични особенности, околни дървета и т.н.) и трябва да включва почистването на воронките и решетките Geberit Pluvia. При почистване на воронката свалете предпазната решетка и вътрешния диск за да си осигурите достъп за почистване на самата воронка (спрямо схемата). Периодичността на почистване през календарната година се определя от собственика в съответствие с планираната програма за техническа поддръжка на сградата.
Системата Geberit Pluvia се проектира с големи скорости на водния поток, което я превръща в самопочистваща се. Всякакви малки наноси, като листа, клончета и т.н., се отнасят с потока до заустването.
Има няколко метода на заустване:
  • Под кота нула се предвжда вкопана тръба, с два стандартни диаметъра по-голяма от вартикалата на вакуумната система. По този начин се получава успокоителен участък и потока плавно преминава от вакуумен към гравитачен.
  • Заустване в близка ревизионна шахта
  • Заустване в резервоар за дъждовни води
Да, когато той се намира на горен етаж (например, последно ниво на многоетажен паркинг), за да се осигури необходимата височина за предизвикване на вакуум. 
Не, системата Geberit Pluvia е проектирана да работи под голямо отрицателно налягане и с големи скорости на потока, което я прави самопочистваща се.
Да, независимо от площта на покрива е необходимо да се предвидят аварийни преливници. Това могат да бъдат барбакани при плоските покриви или преливници при улуците. В случаите когато не е възможно да се изпълнят барбакани или преливници (например, дълги вътрешно-лежащи улами и улуци) е необходимо да се предвиди допълнителна аварийна система. Geberit предлага както основната, така и аварийна вакуумна ситема.