Geberit SuperTube

СИСТЕМАТА ПЕЧЕЛЕЩА ПРОСТРАНСТВО

Хидравлически оптимизирана канализация за високи сгради

Технологията Geberit SuperTube е базирана на перфектното взаимодействие между отделните компоненти на системата, което позволява канализацията да бъде монтирана по особено спестяващ мястото начин във високите сгради. SuperTube означава, че вече не е необходим допълнителен вентилационен клон, което увеличава отдаваемата площ. Тръбите с по-малки диаметри позволяват намаляване на инсталационните шахти. Хоризонталните трасета с дължина до шест метра могат да бъдат монтирани без наклон, за да се спести дори още повече пространство.

Свали:
Geberit SuperTube брошура
Ръководство за проектиране
Каталог Geberit SuperTube

Попитай за цена: 02 / 968 11 11

Спестяващ мястото монтаж

Сравнението илюстрира разликите:

С Geberit SuperTube (илюстрацията от ляво), капацитета на отводняване е 12 l/s. Тази технология осигурява диаметър Ø110 по цялата дължина на вертикалния клон, без необходимост от допълнителен вентилационен клон. В допълнение хоризонталните разводки с дължина до шест метра могат да бъдат монтирани без наклон.

При стандартното отводняване (илюстрацията от дясно) се постига капацитет на отводняване 12.4 l/s при диаметър на вертикалния клон Ø160 и допълнителен вентилационен клон Ø90.Перфектно взаимодействие
 

Geberit HDPE Sovent фитинг Ø110

Geberit HDPE Sovent фитинга с оптимизирана геометрия насочва водата във вертикалата в спираловидно движение, което я кара да се движи по стената на тръбата. Така оформения пръстеновиден поток създва стабилен, продължителен въздушен поток в тръбата, осигуряващ отводнителен капацитет 12 l/s.
Коляно Geberit HDPE BottomTurn

Коляното Geberit HDPE BottomTurn прекъсва пръстеновидния поток, като той гладко преминава към хоризонтален без да се нарушава движението на въздуха. Този метод значително намалява моментните загуби в сравнение със стандартната система.
Коляно Geberit HDPE BackFlip

Извитото коляно Geberit HDPE BackFlip завърта хоризонталния поток, като го превръща отново в пръстеновиден. По този начин въздушния поток в следващия вертикален участък остава непрекъснат.